Desinfect 80s 1 Liter ShopXpress

Review dit product als eerste (0 recensies)

Desinfect 80s 1 Liter ShopXpress

Bestelnummer: 274943 Externe voorraad: 26

Verpakt per: 1 Magazijn voorraad: 56

Prijs per: 1

€ 9,99 (excl. BTW)

(€ 12,09 inc.BTW)

Logo
Specificaties
Productnummer: 274943
Merk: Shopxpress
Externe voorraad: 26
Magazijn voorraad: 56
Verpakt per: 1 / 2
Prijs per: 1
Omschrijving

De Desinfect 80S, 15503 N, is een geregistreerd desinfectiemiddel voor oppervlakte behandeling. Dit middel is zowel voor professioneel als particulier toegelaten. .

A.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief mycobacterien en bacteriesporen), gisten en schimmels

• op kleine harde oppervlakken in huishoudens, voedingsmiddelenindustrie en gezondheidszorg.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

 

B.

GEBRUIKSAANWIJZING

 

Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund moet worden gebruikt.

 

Desinfectie van harde oppervlakken

Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m2). Te behandelen oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt schoonmaakmiddel afspoelen met schoon water en overtollig water verwijderen. Oppervlak nadrogen. Desinfect 80S moet onverdund met de triggerpomp op het oppervlak of materiaal worden aangebracht. Bij het desinfecteren moet zoveel Desinfect 80S gebruikt worden dat het oppervlak gedurende tenminste 5 minuten nat blijft. Vervolgens het product laten drogen aan de lucht.

 

Verbruik: 40-50 ml per m² oppervlak.

Minimale inwerktijd: 5 minuten.

 

 

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

UN1170

 

Gevaar.

Bestanddelen: Ethanol

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren.

Inademing van stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel vermijden.

 

Werkzame stof: Ethanol 600G/L.

Geproduceerd door Siderius B.V

Gerelateerde producten
Alternatieve producten