€ 5,38
 • Code: 0705798
 • Verpakt per: 1 / 1
 • Externe voorraad: 80
 • Magazijn voorraad: 1

Grease E3 Perfect Instant ontvetter 5L (vervanger Grease Ex 10L)

 • Polyvalente keukenontvetter zonder parfum, lost volledig olie- en vetvlekken op
  evenals vetstof, gebakken of ingebrand vet op alle water- en alkalibestendige
  oppervlakken en vloeren zoals: werkbladen, fornuizen, snijmachines,
  afzuigkappen, ovens... en voor de reiniging van stoomovens. Kan puur, verdund of
  met verstuiver gebruikt worden evenals hogedrukreiniging.
€ 23,77
 • Code: 1652
 • Verpakt per: 1 / 1
 • Externe voorraad: 61
 • Magazijn voorraad: -1

Gum-Ex - 400ml Verwijderd kauwgom en boetseerklei

€ 13,22
 • Code: 3297
 • Verpakt per: 1 / 1
 • Externe voorraad: 105
 • Magazijn voorraad: 0
€ 4,18
 • Code: 4508
 • Verpakt per: 1 /
 • Externe voorraad: 164
 • Magazijn voorraad: 1
€ 10,07
 • Code: 4511
 • Verpakt per: 1 /
 • Externe voorraad: 115
 • Magazijn voorraad: 0

Glass & window cleaner - glasreiniger op alcoholbasis 5l

 • Glass & Window Cleaner - Glasreiniger op alcoholbasis 5L

   
€ 12,99
 • Code: 9039
 • Verpakt per: 1 / 1
 • Externe voorraad: 184
 • Magazijn voorraad: -1

Tana energy unichlor 10l

 • Gevareninstructies

  • Kan bijtend zijn voor metalen.

  • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsinstructies

  • Buiten het bereik van kinderen houden.

  • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • NA INSLIKKEN: de mond spoelen &— GEEN braken opwekken.
  • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/&… raadplegen
€ 57,79
 • Code: 57051
 • Verpakt per: 1 / 1
 • Externe voorraad: 108
 • Magazijn voorraad: 2

TANA Grill 5L Grill- en ovenreiniger

 • Grondige reiniger voor grills en traditionele ovens. Verwijdert hardnekkig vuil, vet- en voedingsresten.


  Gebruik grillreinigers veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

€ 31,99
 • Code: 9555X
 • Verpakt per: 2 / 2
 • Externe voorraad: 91
 • Magazijn voorraad: 0